Andre teknikker

Linoleumstrykk = LINO
Jeg skjærer spor ned i linoleumsplaten med skarpe kniver,(spesialverktøy). Linjer eller flater, det kan ligne utgravninger, der valsen med farge på bare ruller på overflaten og grøftene/utgravningene blir ikke berørt. Dette kalles høytrykk og kan også gjøres i finer og trematerialer = tresnitt. Som i all grafikk finnes det helt individuelle måter å gjøre dette på. Det er dette som gjør hver kunstners arbeid egenartet. De fleste linotrykkene finnes i ett til 6 eksemplarer.

Collagrafi/monotypi. = COLL/MONO
Teknikken baserer seg på arbeid med lim og papp og flatt materiale som kan gi struktur. Jeg limer former på en papplate. Da skaper jeg nivåforskjeller som vil gi relieffvirkning. Løse former kan legges ovenpå disse, de kan flyttes, farges inn forskjellig, samtidig kan den underste platen farges inn både som dyptrykk og høytrykk. All innfarging kan foregå i den samme trykkeomgangen, så resultatet blir flerfarget ved første gangs trykk. Utallige variasjoner her også. Veldig spennende og helt julaften!
Mange av disse trykker jeg bare i ett eks. = mono, det blir morsommere for meg!
Undersåtter mono 59x48 2000,-
Konge mono 59x48 2000,-
Mål og mening 59x48 mono 2000,-
De som flyr utenom 59x48 mono 2000,-
Forvandling mono 69x54 3.800
Å finne en stamme mono 47x54 3.000,-
Ensom ferd mono 49x47 3.000
På kistebunn mono 25x25 1800,-
På kistebunn ll mono 25x25 1800,-
På kistebunn lll mono 25x25 1800,-
På kistebunn lV mono 25x25 1800,-
Soldag i mars, lino, solgt
På loftet, mono, 30x45, 500,-
Hus l, coll. 18x24, 700,-
Hus ll, coll.18x24 700,-
Trøst mono 24x18 500,-
Gjenbruk mono 24x18 1000,-
Til sommeren lino, 40x28 1900,-
Hundogkatt lino 40x28 1900,-
Hodet over lino 21x17 800,-