Illustrasjoner

Illustrasjoner til andres og egne tekster.

Å tegne ned mine egne tanker mens jeg skriver egne tekster gir innholdet et tredimensjonalt rom å være i. Det jeg ser, tegner jeg. Det jeg skriver, ser jeg.

Å leve seg inn i andres tekster og tankeverden er ikke like lett. Det krever et fravær av meg selv, og en besøksordning inn i en annens univers. Jeg berikes av en annens fantasi eller kunnskap underveis og det er en spennende ferd gjennom det ukjente. Forfatteren av teksten har ingen stor rolle i forhold til hvordan illustrasjonene formes. Det er innholdet i teksten, det uskrevne, som jeg må søke etter. Illustrasjoner kan vise konkrete ting, men aller helst vise det som så og si henger i lufta og ikke ennå har landet noe sted.

 Her vil jeg vise enkeltstående- og bok-illustrasjoner og fortelle litt om tanker omkring dette.  


Karikaturen her skal kunne leses uten å måtte støtte seg til tekst.