Andre teknikker

Linoleumstrykk = LINO
Jeg skjærer spor ned i linoleumsplaten med skarpe kniver,(spesialverktøy). Linjer eller flater, det kan ligne utgravninger, der valsen med farge på bare ruller på overflaten og grøftene/utgravningene blir ikke berørt. Dette kalles høytrykk og kan også gjøres i finer og trematerialer = tresnitt. Som i all grafikk finnes det helt individuelle måter å gjøre dette på. Det er dette som gjør hver kunstners arbeid egenartet og unikt.
Collagrafi/monotypi.
Teknikken baserer seg på arbeid med lim og papp og flatt materiale som kan gi struktur. Jeg limer former på en papplate. Da skaper jeg nivåforskjeller som vil gi relieffvirkning. Løse former kan legges ovenpå disse, de kan flyttes, farges inn forskjellig, samtidig kan den underste platen farges inn både som dyptrykk og høytrykk. All innfarging kan foregå i den samme trykkeomgangen, så resultatet blir flerfarget ved første gangs trykk. Utallige variasjoner her også. Veldig spennende og helt julaften!
Mange av disse trykker jeg bare i ett eks. det blir morsommere for meg! De fleste linotrykkene finnes i ett til 6 eks. Prisene er uten ramme.
På kistebunn mono 25x25 1800,-
På kistebunn ll mono 25x25 1800,-
På kistebunn lll mono 25x25 1800,-
På kistebunn lV mono 25x25 1800,-
Soldag i mars, lino 40x30 2600,-
På loftet, mono, 30x45, 500,-
Hus l, coll. 18x24, 700,-
Hus ll, coll.18x24 700,-
Trøst mono 24x18 500,-
Gjenbruk mono 24x18 1000,-
Til sommeren lino, 40x28 1900,-
Hundogkatt lino 40x28 1900,-
Hodet over lino 21x17 800,-
Speil lino 40x30 2600
Lagt på is lino 40x30 2600,-
Ro-mantikk lino 40x30 2.600,-
Hvilebrakkene lino 40x30 2600,-
Å komme til orde, lino 28x40 1800,-
Stående liggende lino 19x27 1000,-
Gå dypere lino 30x40 2600,-