100 bilder vil hjem

 100 bilder vil hjem !

ASAK gamle skole i Branderudveien 91 på Leirsund

åpnes for utstilling med Eli Møller's bilder

23. november kl. 15.00-18.00

ÅPENT HELE UKA

SISTE DAG 30. NOVEMBER ÅPENT 14.00-17.00


Jeg har mine gamle fotspor på Asak og kjenner meg hjemme her.

Nå fyller jeg skolen med et mangfold vakre og sjeldne bilder,

alle i julegaveformat og til priser du absolutt ikke blir skremt av!

Lageret mitt skal tømmes og bildene ønsker å finne et hjem!

10 større og mindre bilder skal loddes ut

til inntekt for restaureringen av gammelskolen.

KOM PÅ BESØK!

Gamle fotspor på Leirsund: 

Skulpturen ATT og FRAM ved Leirsund bru,

Dekor på veggen i Velhuset,

Innkjøpt grafikk/maleri på Asak skole og barnehage,

Mannskoret Over Enga's logo og fane.